Wednesday, 23 November 2011

Til fremme af designdanmark


Fonden til Markedsføring af Danmark vil have Dansk Design og Arkitektur Konsortium (DKAD) til at fremme visionen om Danmark som et førende designsamfund. Blandt konsortiets første opgaver er at sikre et dansk partnerskab med Hongkong Business of Design Weeki 2012. Det skriver
Erhvervs- og Vækstministeriet 
DKAD er et samarbejde mellem Danmarks Designskole, Kunstakademiets Arkitektskole, Arkitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding, og det blev etableret i. juli 2006 på grundlag af en bevilling fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Oprindelig var formålet at udvikle forskeruddannelserne inden for arkitektur og design i Danmark og medvirke til at sikre en høj kvalitet af uddannelserne. »Konsortiet søsætter aktiviteter, der skal fremme ph.d.-miljøets dialog om, hvad det indebærer at forske i spændingsfeltet mellem videnskab og kunstnerisk udviklingsarbejde«, som det hed dengang.

No comments:

Post a Comment