Thursday, 1 December 2011

En kampagne med gevinst


Man kan godt kombinere cykling med tog. Foto: DCF

Rådgivningsvirksomheden Cowi har analyseret ‘Vi cykler til arbejde’-kampagnen, og man vurderer (med flere forbehold) af den har bidraget med en netto-nutidsværdi på 43 mio. kr. til samfundet – hvilket svarer til en forrentning af kampagnemidlerne på 356 %. 
Kampagnen var igangsat af Dansk Cyklist Forbund (DCF), og et resume af analysen kan man læse på markedsforing.dk.
»Det var vigtigt for os at få opgjort i kolde kontanter, hvilke samfundsmæssige konsekvenser kampagnerne og cyklismen har medført. Der har altid manglet en kold, kontant beregning, der viser værdien af øget cyklisme. Det har derimod aldrig skortet på udregninger af bilismens velsignelser, når en ny motorvej endnu et sted i Jylland skulle præsenteres,« siger Frits Bredal, kommunikationschef i DCF til markedsforing.dk.
Hovedformålet med ‘Vi cykler til arbejde’-kampagnen har siden begyndelsen i 1997 været at få flere danskere til at cykle på arbejde. DSB er sponsor for kampagnen og op mod 100.000 personer deltager i kampagnen.

No comments:

Post a Comment