Thursday, 1 December 2011

Nedrevne huse kan øge kvalitet


Nærmest samtidig med at den stadig nye regering har valgt ikke at fortsætte med 'Indsatspuljen' til nedrivning af faldefærdige landejendomme, har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udgivet rapporten ’Genanvendelse af tomme grunde efter nedrivning’, skriver Mulighedernes Land. Rapporten beskriver tre projekter i tre kommuner, der alle har fået økonomisk støtte fra puljen. Og ikke overraskende viser eksemplerne at der kan være fordele ved at nedrive huse ned – altså ud over at forhindre sociale klienter i at flytte ind i husene. F.eks. kan nedrivninger skabe bedre trafiksikkerhed og gode visuelle oplevelser.

Indsatspuljen blev oprettet i 2010 og skulle styrke bosætningen i såkaldte udkantsområder, bl.a. ved at forbedre det fysiske miljø. 

No comments:

Post a Comment