Thursday, 26 January 2012

Da Danmark blev støbt i beton»Der var tale om en kamp mellem, hvad man kunne kalde ’modernister’ – altså folk, der tror på fremskridtet. Og ’modernisme-kritikere’ – altså folk, der vil bevare traditionen,« fortæller Kristian Buhl Thomsen om sit forskningsprojekt om dansk sanerings- og byfornyelsespolitik. Kristian Buhl Thomsen er ph.d.-studerende ved Dansk Center for Byhistorie og Historisk Afdeling, Aarhus Universitet, hans projekt hedder »Strategier og ideologier i den danske sanerings- og byfornyelsespolitik 1939-1990«, og det er planlagt til færdiggørelse i januar 2014. Projektet er også beskrevet på videnskab.dk 
Det er Kristian Buhl Thomsens påstand, at der var to overordnede grupperinger, som prægede udviklingen: ’Modernisterne’ med fokus på økonomiske og funktionelle overvejelser og ’romantikerne’ med fokus på byområdernes arkitektoniske og æstetiske potentialer.
’Modernisterne’ var fortalere for totalsaneringer af hele kvarterer for at afhjælpe sociale og boligmæssige problemer, mens ’romantikerne’ var fortalere for bevaring og forbedring af den eksisterende boligmasse. De førstnævnte satte deres præg på de meget voldsomme saneringer, der lagde byområder øde overalt i Danmark. De sidstnævnte fik reddet det der var tilbage.

No comments:

Post a Comment