Monday, 30 January 2012

Waterworld


Illustration: Rotterdam kommune

I Rotterdam har de en plan, en plan at bygge et helt flydende boligområde, der frem til 2035 skal rumme op mod 1.000 boliger på vandet, skriver ingenioren.dk. I århundreder har byen haft de vandudfordringer, der følger med at ligge 5-6 meter under havets niveau. Men de senere års vandmasser har også skabt oversvømmelser i byen. Derfor vil man forsøgsvis etablere flydende byområder. John Jacobs, der er Rotterdam kommunes vandrådgiver, siger til ingenioren.dk:
»Vi har gennemført de første pilotprojekter, bl.a. en flydende pavillon, der fungerer som kongres- og udstillingsbygning. I løbet af i år begynder vi etableringen af 8-12 flydende boligblokke i Nassauhaven, et mindre havneområde«.
Bygningerne opføres ud fra to forskellige grundprincipper
1.) Bygninger skal hvile på et hult betonfundament forankret i havnebunden, og de flyder kun ved højvande. Fundamentet kan bruges som kælder og samtidig rumme elektriske og sanitære installationer.
2.) Bygninger skal konstant flyde konstant på enorme pontoner i beton, hvis kerne består af store mængder skumplast. Her kan husenes så flyttes, ligesom husbåde. 

No comments:

Post a Comment