Friday, 24 February 2012

Arkitektkonkurrencer hæmmer nyudvikling


Konkurrencereglerne i offentligt byggeri hæmmer nyskabelsen. Det hævder arkitekt Flemming Overgaard i sin ph.d.-afhandling 'Paradokser i byggeriets tidlige faser' . For når der bydes ind på en arkitektkonkurrence, er oplægget fra den offentlige bygherre stort set fastlagt fra starten. Der kan ikke efterfølgende ændres væsentligt på programmet, heller ikke selvom bygherren eller brugerne er blevet klogere efter at have set løsningsforslagene. Og det hæmmer både innovativ og nyskabende udvikling, mener Flemming Overgaard, for en  sådan udvikling foregår nemlig kun, når der sker en fortløbende udveksling af viden mellem parterne, mener han
I sin afhandling angiver Flemming Overgaard  desuden en række modeller til nyudvikling i offentligt nybyggeri.
Ph.d.-forsvaret blev afholdt 24.2. 2012.

No comments:

Post a Comment