Monday, 25 June 2012

Grøn by en udfordring

Billedet er sløret. Men det gør ikke  noget, for palmer fra de varme lande visner.
Her er årets tilbud til arkitekter som planter palmer i København. ”World in Denmark”-konferencen som bl.a. vil sætte fokus på de håbefulde planer om grøn by. Konferencen afholdes af Københavns Universitet, hvor de bruger ordet ’begrønne byen’. Ikke noget kønt ord. Men i hvert fald: På Københavns Universitet inviterer de til diskussion om nutidens mange tendenser til at gøre byen grøn eller grønnere, og det sker på en ’World in Denmark-konference’ på Skov og Landskab, KU LIFE 27.-29. juni 2012. Og som de skriver: ”For planter er kommet på alles læber og knyttes stadig oftere til et håb om at afhjælpe byens økologiske, tekniske og sociale problemer.”
Men som de også skriver på Skov og Landskab, hvor de bl.a. uddanner landskabsarkitekter, er der udfordringer. ”Anvendelse af planter som byggesten er dog alt andet end ligefrem. Enhver bestræbelse på at skabe en grøn by er farvet af bestemte mere eller mindre udtalte motiver og perspektiver på økologi, politik, æstetik mm. Dermed er der ikke én, men et bredt spektrum af mulige roller, planter kan spille i fremtidens byer.” Læs mere på www.windk2012.dk/

No comments:

Post a Comment