Saturday, 16 March 2013

Arkitekturportalen arkark.dk har været flere år undervejs men nu er den på nettet med indtil videre  4.600 værker af danske arkitekter, gamle og nye huse, anlæg og gågader. De to arkitekter Esben Larsen (initiativtager til  projektet) og Rimas Steponaitis  opfordrer kolleger til at foreslå arkitektur til hjemmesiden.
Portalen nøjes ikke med at beskrive husene, men vurder dem også. Om A.P. Møller Skolen i Schleswig 
hedder det fx:
»De store centralt beliggende fællesrum og sportsarealer er multifunktionelle og udformet, så de fremstår med en oplevelsesrig rumlig sammenhæng. Den skrånende tagskive med lysåbninger virker som en gestus, der samler hele skolen og tegner dens profil.«
Så må man tage den vurdering for gode varer, og glæde sig over initiativet.

No comments:

Post a Comment