Friday, 15 March 2013

Papir taler til følelserne

We Love Books! Foto: wordpainting.tumblr.com/
Læsning på papir taler mere til følelserne end læsning på skærm. Det er kort sagt en foreløbig konklusion på forsøg, som  professor Anne Mangen har været med, skriver Videnskab.dk. Anne Mangen arbejder på Universitetet i Stavanger, og deltager også i læseforsøg med amerikanske forskere.  
I forsøg sammenlignede man bl.a. læsning af en kort, fortællende tekst på  henholdsvis iPad og papir. De der læste på papir levede sig mere ind i fortællingen, end de der læste på iPad.
Så måske skulle skolerne ikke kassere alle skolebøgerne!

No comments:

Post a Comment