Thursday, 28 May 2009

Inden Danmark oversvømmes


Som build.aau forestiller sig København, når vandene stiger ...
»De kommende års højere vandstande, kraftigere regnskyl, hyppigere storme og højere temperaturer vil ændre kravene til bygninger og det byggede miljø. Skrækscenariet er at vi indenfor en årrække vil stå med et bygget miljø som er helt utidssvarende i forhold til en ny klimatisk situation, med mindre vi snart begynder at forberede os på fremtiden.«
Sådan skriver Build.aau, som erlandets største forskningscenter for det byggede miljø. (Det hedder også Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet).
Torsdag 18. juni holder centret årsmøde, hvor man lægger centret op til debat om hvordan klimaændringerne kan håndteres.
Årsmødet er åbent for alle interesserede og henvender sig bredt til alle der arbejder inden for bygge- og planlægningsområdet.

No comments:

Post a Comment