Monday, 21 September 2009

Boligøkonomien får videnscenter

Nyt Boligøkonomisk Videncenter skal gøre os klogere, skriver Realdania, i en pressemeddelse. Centret skal skabe »bedre overblik over, indsigt i og debat om de boligøkonomiske problemer og udfordringer i Danmark«.
»Det boligøkonomiske miljø står svagt, og der er generelt et stort behov for at kvalificere vores forståelse af boligøkonomiske problemstillinger og konsekvenserne af de mange forskellige – ofte modstridende – holdninger og løsningsforslag, der bliver bragt frem i den offentlige debat,« skriver Flemming Borreskov, adm. direktør for Realdania.
Måske kunne et sådant center også regne ud, hvor billige Ritt Bjerregaards boliger bliver.

No comments:

Post a Comment