Tuesday, 4 October 2011

Børn som medskaber af byen

Københavns kommune har igangsat projektet BY X , der beskrives som et »kompetencecenter for bæredygtig byudvikling for børn og unge, der arbejder med medborgerskab og børn og unge som medskabere af byen«.
BY X skal desuden formidle dialog og samarbejde mellem børn og unge, kommunens forvaltninger, og andre aktører der arbejder med byudvikling. Læs mere om BY X på http://www.by-x.dk/

No comments:

Post a Comment