Thursday, 10 November 2011

Bæredygtig og flytbar pavillon


Bæredygtig og flytbar pavillon. Foto: Fornyelsesfonden
Engang hed bæredygtig produktion ’fra vugge til grav’. Nu hedder det ’cradle to cradle’ (vugge til vugge), hvis man skal tro Fornyelsesfonden, som senest har støttet projekteringen af en pavillon baseret på principper om bæredygtigt byggeri og forbrug. Den aktuelle pavillon forventer parterne skal være færdigopført i oktober 2012, »hvor også koncepterne for genanvendelighed, dynamiske facader, vedvarende energi, vandkredsløb og interaktivt bygningsdesign er færdigudviklede.« Som man kan læse på fondens hjemmeside.

Pavillonen er tænkt til møder, den skal være flytbar, forsynes med vedvarende energi og fremstillet af sunde og genanvendelige materialer.
Det nye begreb ’Cradle to Cradle’ er dog ikke så sigende som det gamle princip, for man må gå ud fra, at materialerne først skal genanvendes, når huset rives ned! Sådan som entreprænørfirmaet og leder af projektet, Cowi, også skriver på sin hjemmeside: »Et hus bliver revet ned. Ingen materialer bliver kasseret men bliver alle genbrugt i et nyt hus. Sådan kunne et eksempel på et cradle to cradle-byggeri lyde. Tanken bag cradle to cradle er netop at jordens ressourcer er begrænsede og at de derfor ikke må gå til spilde, men nemt kan indgå i nye sammenhænge.«

No comments:

Post a Comment